Bildkälla: Stockfoto

Största innehav i Odin Global inför mars var Constellation Software - fonden steg 2,73 procent i februari

Fonden Odin Global C steg 2,73 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,23 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,15 procent och är därmed sämre än index som har ökat 4,30 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Harald Nissen och Håvard Opland.

Fondens största innehav inför mars var Constellation Software då portföljvikten uppgick till 7,38 procent. Även IMCD Group och Lifco vägde tungt i fonden med allokeringar om 6,29 respektive 5,72 procent.

IMCD presenterade sin rapport för det fjärde kvartalet där bolaget visade upp en organisk tillväxt av bruttointjäningen på 8 procent. Tillväxten för 2020 uppgick till totalt 11 procent varav 5 procent var organisk. Förvaltarna pekar på att en stark och underliggande tillväxt under pandemin imponerar och vittnar om en stark marknadsposition.

DCC, som är fondens fjärde största position, levererade en trading update för sitt tredje kvartal med en stark organisk tillväxt och signaler om att rörelseresultatet för helåret sannolikt kommer att bli bättre än analytikernas förväntningar.

"Vår femte största position, HEICO, en leverantör till flygindustrin, rapporterade som väntat en intäktsminskning på 17,5 procent under bolagets första kvartal (nov-jan.). Vi förväntar oss en ökad efterfrågan från flygbolagen i takt med att reseaktiviteten kommer igång igen", kommenterar Nissen och Opland.
Den geografiska fördelningen var i stort fokuserad mot USA där 39,31 procent av fondens tillgångar var investerade. Även Storbritannien och Sverige utgjorde relativt stora delar av portföljen med en exponering om 14,17 respektive 12,94 procent.

Industrivaror och tjänster var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 42,42 procent.

Odin Global C, %februari, 2021
Fond MM, förändring i procent2,73
Index MM, förändring i procent3,23
Fond i år, förändring i procent2,15
Index i år, förändring i procent4,30
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER