Bildkälla: Stockfoto

Superfruit rapporterar oförändrad omsättning i första kvartalet – upprepar mål för året

Pepins-noterade Superfruit redovisar oförändrad omsättning samtidigt som resultatet sjönk under det första kvartalet. Bolaget upprepar sina utsikter för helåret.

Annons

Omsättningen uppgick till 6 miljoner kronor (6).

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (0).

Resultatet före och efter skatt var -1,2 miljoner kronor (-0,1).

Superfruit vidhåller målet om att öka försäljningen under året med 10-20 procent.

"Vi kommer fortsätta att investera i marknad och försäljning vilket beräknas resultera i ett
negativt rörelseresultat för året. Med fler listade produkter i DVH, nytt varumärke och större och kostnadseffektivare försäljningskår ser vi positivt på framtiden", skriver företaget i sin rapport.

Superfruit, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 6 6 0,0%
Rörelseresultat -1,1 0
Resultat före skatt -1,2 -0,1
Nettoresultat -1,2 -0,1
Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser