Bildkälla: Stockfoto

Svagt i teknikindustrin men bottenkänning - Teknikföretagen

Affärsläget för teknikindustrin i Sverige stabiliseras under det andra kvartalet men ligger fortsatt under normalnivå. Dessvärre minskar orderingången i varierande grad för samtliga delbranscher och grupper av leverantörer.

Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets andra kvartal.

– Vi får ändå se det som positivt att orderingången sammantaget inte minskar i samma omfattning som första kvartalet i år, säger Erik Spector, chefekonom på Teknikföretagen.

De delbranscher som främst tynger orderingången är transportmedelsindustrin följt av den räntekänsliga maskinindustrin men i mindre utsträckning än föregående kvartal, konstaterar Teknikföretagen.

Bortsett från pandemin ligger index för affärsläget kvar på den lägsta nivån sedan sviterna efter eurokrisen för över tio år sedan. Index följer som vanligt motsvarande index för teknikindustri i främst euroområdet.

– Affärsläget utvecklas ungefär som förväntat mot bakgrund av räntenivån och låg tillväxt på Sveriges största exportmarknader, säger Erik Spector.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER