Bildkälla: Stockfoto

SvD Börsplus ser uppsida i Amhult 2 på drygt 60 procent om kalkylen håller

SvD Börsplus ser uppsida i Amhult 2 på drygt 60 procent om kalkylen håller

SvD Börsplus ser en uppsida i Amhult 2 med drygt 60 procent, detta förutsatt att bolagets planer för fastighetsprojektet Amhult Centrum löper enligt plan.

I Amhult en bit utanför Göteborg håller en ny stadsdel på att växa fram. Amhult 2 är ett litet fastighetsutvecklingsbolag som äger mark i området och sedan 2013 bebygger delar av Amhult centrum. Planen är att färdigställa ett till två kvarter varje år som därefter förvaltas i egen regi som kassaflödesgenererande hyresfastigheter. I dagsläget har drygt en tredjedel av hela projektvärdet färdigställts. Ambitionen är att hela området ska stå färdigt år 2021 då det totala värdet bedöms till knappt 2 miljarder kronor, skriver SvD Börsplus.

"Om kalkylen håller hela vägen i mål så ser uppsidan ganska lockande ut. De fastigheter som redan färdigställts värderades i december 2018 av en extern värderingsfirma till knappt 750 miljoner kronor. Utöver de skulder bolaget redan har idag räknar vi med att Amhult 2 behöver spendera ytterligare 620 miljoner kronor för att färdigställa resten av projektet. Enligt värderingsfirman kan det tillkommande beståndet då värderas till 1 200 miljoner kronor."

Det innebär att Amhult 2 om några år kommer vara ett fastighetsägande bolag med fastigheter för totalt 1 950 miljoner kronor och en nettoskuld på 900 miljoner kronor, skriver SvD Börsplus.

Substansvärdet är skillnaden mellan tillgångar och skulder vilket i det här fallet blir 1 050 mijloner kronor. Tänker vi oss att aktien som ett fastighetsbolag värderas med 15 procents rabatt mot substansvärdet blir det potentiella börsvärdet knappt 900 miljoner eller 130 kronor per aktie. Jämfört med dagskursen 80 kronor innebär det uppsida på drygt 60 procent förutsatt att planen håller och värderingsfirmans bedömningar är någorlunda korrekta, skriver SvD Börsplus.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER