Bildkälla: Stockfoto

Svensk ekonomi går in i lågkonjunktur nästa år - Konjunkturinstitutet

Pressade hushåll drar ner på konsumtionen i höst och i vinter, vilket bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år.

Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i den senaste prognosen i rapporten Konjunkturläget.

Konjunkturinstitutet skriver att svensk ekonomi utvecklades överraskande starkt under andra kvartalet, men att utsikterna för framtiden blivit dystrare under sommaren.

"Brist på gas i Europa gör att energipriserna ser ut att bli rekordhöga under vintern och KPIF-inflationen kommer att närma sig 10 procent. Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som kommer att dra ner på konsumtionen i höst och i vinter. Detta bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år", heter det i rapporten.

KI:s prognos för BNP ligger på 2,4 procent för 2022 och 0,5 procent under 2023. I juni-prognosen var siffrorna 1,9 respektive 1,2 procent.

KI skriver att Riksbanken kommer att fortsätta på den inslagna vägen med räntehöjningar i syfte att stävja inflationen och de höga inflationsförväntningarna. Vid utgången av 2022 bedöms reporäntan ha höjts till 2 procent. Inflationen bedöms sedan falla tillbaka snabbt under nästa år och Riksbanken kommer då låta räntan ligga still.

De offentliga finanserna är fortsatt starka och Konjunkturinstitutet bedömer att det sammantaget finns ett budgetutrymme om cirka 120 miljarder kronor för de kommande fyra åren.

Nyckeltal20212022Diff2023Diff
BNP, marknadspris5,12,40,40,5–0,7
Sysselsättning1,12,70,30,5–0,1
Arbetslöshet (1)8,87,70,17,80,3
Timlön (2)2,62,50,03,00,0
KPI2,27,90,54,80,1
KPIF2,47,20,53,40,1
Reporänta (3,4)0,02,00,52,00,5
Offentligt finansiellt sparande (5)–0,30,50,1–0,1–0,1
Maastrichtskulden (5)36,231,5–0,229,7–0,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER