Bildkälla: Stockfoto

Sveriges inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade i april

Sveriges inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade i april.

Tjänsteindexet förbättrades i april till 65,6.

Föregående månads utfall var 61,3.

Sveriges sammanvägda inköpschefsindex ökade i april.

Det sammanvägda indexet förbättrades i april till 66,6.

Föregående månads utfall reviderades till 62,7 från preliminärt 62,0.

En siffra över 50 indikerar expansion.

Sverigeapril, 2021mars, 2021Reviderad
Inköpschefsindex för tjänstesektorn65,661,3
Inköpschefsindex sammanvägt66,662,062,7
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER