Bildkälla: Stockfoto

Sveriges råstålsproduktion ökade med 8,9 procent i december

Sveriges råstålsproduktion ökade på årsbasis med 8,9 procent till 0,410 miljoner ton i december. Månaden innan var tillväxten 36,0 procent.

Produktionen för helåret minskade med 6,7 procent.

”Om vi tittar på produktionssiffrorna kvartalsvis blir det tydligt att svensk stålindustri har inlett en återhämtning under det fjärde kvartalet efter den tuffa inledningen på 2020. I december ser vi dessutom en ökning i produktionen jämfört med samma månad året dessförinnan. Vi är försiktigt positiva men tolkar statistiken som att det värsta nu ligger bakom oss, i alla fall för den här gången”, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Sverigedecember, 2020november, 2020
Råstålsproduktion, månad, miljoner ton0,4100,420
Råstålsproduktion, månad, förändring i procent8,936,0
Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton4,4053,995
Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent-6,7-8,1
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER