Bildkälla: Stockfoto

Sveriges tillväxtprognos revideras upp men arbetslösheten oroar - Konjunkturprognos från LO

Sveriges tillväxtprognos revideras upp med 0,7 procentenheter till minus 4,8 procent för 2020, enligt en uppdaterad konjunkturprognos från LO-ekonomerna.

Även 2021 får en högre tillväxtsiffra på 3,9 procent. Detta är en upprevidering med 1,1 procentenheter från tidigare prognos.

I rapporten konstateras det att botten är passerad och blev ungefär så djup som befarats.

”Återhämtningen har inletts och kan bli något snabbare än enligt våra tidigare förväntningar. Mätningar av företagens syn på nuläget och den närmaste tiden visar på ett skifte mot mer positiva förväntningar, i och för sig från en mycket låg nivå”, skriver LO.

Men även om botten är passerad oroar utvecklingen på arbetsmarknaden och LO räknar med högre arbetslöshet i höst.

”Att arbetslösheten under några sommarmånader legat oförändrad ska inte tolkas som att det nu vänder på arbetsmarknaden. Fortsatt stor omfattning på korttidsarbetet och tillfälligt relativt svag ökning av arbetskraften håller nere arbetslösheten. När antalet permitterade minskar och arbetskraften ökar igen, kommer enligt vår bedömning arbetslösheten stiga ytterligare till en topp på 9,6 procent kring årsskiftet”.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER