Bildkälla: Stockfoto

Swedbank upprepar neutral rekommendation för aktier

Swedbank behåller en neutral rekommendation för aktier.

Trots den historiska uppgången sedan mars har riskbilden inte minskat i komplexitet på marknaden. Känsligheten för bakslag ökar vilket leder till att Swedbank behåller en neutral rekommendation.

"Vi konstaterade i samband med vår julistrategi att stora kapitalmängder hade legat vilande under vårens rally, och att det tillsammans med en konjunkturell återhämtning i spåren av gigantiska stimulanser, gav förutsättningar för fortsatta köp av risktillgångar", skriver Mats Waldemarsson, investeringsstrateg.

Swedbank fortsätter att undervikta svenska statsräntor i allokering med bakgrund av den låga förräntningen. Man håller sig även neutral till durationen. Inom krediter behåller banken sin övervikt som är fördelad mellan Grade och High Yield.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER