I SAMARBETE MED SWEDISH STIRLING
Bildkälla: Stockfoto

På god väg att skriva industrihistoria

Teknik Miljöteknikbolaget Swedish Stirling har på kort tid skrivit avtal eller Letters of Intent (LOI) med hela den sydafrikanska ferrokrom-marknaden. Det har man lyckats med tack vare att man löst ett gammalt, kostsamt och miljöfarligt problem med en egen och bevisat fungerande teknologi. Företaget är på god väg att skriva industrihistoria.

I många metallindustriers produktion skapas miljöfarliga restgaser. Samtidigt förbrukar man stora mängder kostsam el. Detta är ett problem man försökt lösa i decennier. Swedish Stirlings lösning innebär att i stället för att fackla bort gaserna så använder man gaserna till att producera el. Resultatet är sänkta CO2-utsläpp och en märkbart minskad elförbrukning. För stora elkonsumenter med höga elpriser och miljökrav är detta mycket intressant.

– Fram till nu har det inte funnits någon fungerande lösning på problemen med restgaserna, berättar VD Gunnar Larsson. Med vår lösning kan vi kostnadseffektivt producera el av industrins restgaser. 

Stirlingmotorer

Kärnan i lösningen består av stirlingmotorer som omvandlar temperaturskillnad till att driva en elgenerator. Poängen med stirlingmotorn är att den är mycket effektiv som energiomvandlare, att den i princip kan drivas av vilken värmekälla som helst, och att förbränningen som driver motorn sker utanför motorn. PWR BLOK 400-F innehåller 14 stirlingmotorer i en 40-fots container och levererar 400 kW klimatvänlig el.

Volymtillverkning nästa steg

Att teknologin fungerar och ger ett rekordlågt elpris har certifierats av Lloyds Register. Certifieringen från Lloyds visar också att PWR BLOK ger större koldioxidbesparingar än något annat tillämpligt energislag.

– Vi har bevisat att teknologin fungerar, att den snabbt lönar sig för våra kunder och att det finns en stor efterfrågan på marknaden, fortsätter Gunnar Larsson. Nu står vi inför ett nytt skede inom bolaget när vi växlar upp till volymtillverkning.

Lönsam investering

På tre år har Swedish Stirling blivit den självklara lösningen i Sydafrika. Det är anmärkningsvärt i en mogen och konservativ bransch. Att man valt just Sydafrika beror på att landet har stora aktörer inom gruv- och metallindustrin som producerar stora mängder restgaser, samtidigt som elpriset är relativt högt. Elräkningen kan stå för upp emot 30 % av industrins kostnader, och med den här lösningen kan man minska elförbrukningen med cirka 15 %.

– Vi räknar med att en investering i vår energieffektiviseringslösning betalar sig fullt ut på fem år. Efter det ger det ren vinst. Teknologin är inte heller begränsad till ferrokrom. Exempelvis så facklar petroleumindustrin bort stora mängder restgaser som skulle kunna omvandlas till el med denna lösning. Framtidsutsikterna för Swedish Stirling ser goda ut. Detta har även Daniel Ek, som är en av Spotifys grundare, insett och gjort en investering i bolaget

Gunnar Larsson VD, Swedish Stirling

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Swedish Stirling. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER