Bildkälla: Stockfoto

Syncro Groups valberedning föreslår stor ommöblering i styrelsen med ny ordförande

Aktieägarna i plattformsbolaget Syncro Group kallas till årsstämma den 20 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Valberedningen föreslår nyval av Ronny Elenius, Hanna Raftell och Amelie Söderberg som styrelseledamöter. Vidare föreslås ett byte på ordförandeposten, där Ebbe Damm föreslås som ny ordförande medan nuvarande ordförande Anders Bruzelius fortsätter som styrelseledamot. Omval föreslås av Karin Wallström som styrelseledamot.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 250 miljoner och högst 1 miljard aktier.

Stämman föreslås besluta om incitamentsprogram i form av teckningsoptioner, dels riktat till anställda och konsulter samt dels riktat till styrelseledamöter.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER