Bildkälla: Stockfoto

Thinc Jetty: Positivt kassaflöde, något svagare resultat än väntat - Carlsquare

Idag offentliggjorde Thinc Jetty sin rapport för första kvartalet 2022. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser.

Den totala nettoomsättningen för de enskilda dotterbolagen uppgick till 84,4 miljoner kronor under kv1 2022, något som bolaget rapporterade redan den 4 maj (då angavs 84,1 miljoner kronor).

Totala intäkter om 73,3 miljoner kronor översteg vår prognos med 17 procent. Den organiska försäljningstillväxten blev 34 procent.

Antalet kunder på Jettys mjukvarulösning har ökat från 30 till 150 (!)

Rörelseresultatet efter avskrivningar blev minus 0,94 miljoner kronor. Här hade vi ett estimat om ett positivt resultat på 1,14 miljoner kronor.

Resultatet efter finansnetto blev minus 0,70 miljoner kronor, där vår prognos uppgick till plus 1,11 miljoner kronor.

Kassaflödet under kv1 2022 blev positivt, 2,88 miljoner kronor. Som en följd av det uppgick Thinc Jettys kassa till 16,35 miljoner kronor per 31 mars 2022.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER