Bildkälla: Stockfoto

Urstarkt av THQ Nordic - aktien rusar

Urstarkt av THQ Nordic - aktien rusar

THQ Nordic redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Aktien är strax efter öppning upp 20 procent.

Omsättningen uppgick till 837,4 miljoner kronor (85,6), en ökning med 878 procent mot föregående år.

Ökningen hänförs främst till förvärvet av Koch Media som konsoliderades från 14 februari 2018. Exklusive Koch Media uppgick THQ Nordics nettoomsättning till 145,5 miljoner kronor (85,6) i kvartalet, motsvarande en organisk tillväxt om 70 procent.

Koch Media bidrog till koncernens nettoomsättning med 692,0 miljoner kronor under perioden, vilket fördelar sig mellan Affärsområde Games Deep Silver om 338,2 miljoner kronor och Affärsområde Partner Publishing/Film om 353,8 miljoner kronor.

Bolagets vd Lars Wingefors skriver i rapporten att man hade ett stabilt kvartal trots att inget av företagets affärsområden hade någon större release.

"Vi fortsätter att skapa synergier i koncernen. Till exempel har det mesta av THQ Nordics fysiska distribution i Europa nu flyttats till Koch Media. Den digitala försäljningen av befintliga produkter i vår katalog var god. Nya digitala intäktsmodeller såsom prenumerationstjänster bidrog till koncernens bruttomarginal", berättar Wingefors.

Vidare delger vd:n att THQ Nordic märker ett ökande intresse för företagets större kommande releaser, Darksiders 3, Metro Exodus och Biomutant, och pipeline av kommande produkter i alla storlekar ska generera växande intäkter och förbättrad lönsamhet de kommande åren.

På förvärvsfronten delger vd:n att man fortsätter utvärdera löpande nya intressanta spelutvecklingsprojekt, förvärv och strategiska partnerskap som kan addera betydande långsiktiga värden. Detta mot bakgrund av morgonens förvärv av speltrilogin Timesplitters.

Ebitda-resultat blev 206,9 miljoner kronor (39,7), med en ebitda-marginal på 24,7 procent (46,4).

Rörelseresultatet blev 52,5 miljoner kronor (30,3), med en rörelsemarginal på 6,3 procent (35,4).

[widget_readmore title="Läs mer" url="https://borsvarlden.com/artiklar/paradox-kan-falla-mer-bedomer-svd-borsplus-som-upprepar-saljsrad/"]

Ökningen av samtliga kostnadsposter beror delvis på organisk tillväxt men framför allt på förvärvet av Koch Media, vilket hade en väsentlig påverkan på kostnadsstrukturen.

Ebitda-resultat blev 206,9 miljoner kronor (39,7), med en ebitda-marginal på 24,7 procent (46,4).

Resultatet efter skatt blev 33,4 miljoner kronor (23,2), en ökning med 44 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,42 kronor (0,32), vilket innebär en ökning med 31 procent mot föregående år.

[widget_subscribe]

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 164,5 miljoner kronor (21,6). Skillnaden beror främst på ett förbättrat rörelseresultat, högre avskrivningar, samt ett lägre rörelsekapital, delger bolaget.

THQ Nordic, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 837,4 85,6 878,3%
EBITDA 206,9 39,7 421,2%
EBITDA-marginal 24,7% 46,4%  
Rörelseresultat 52,5 30,3 73,3%
Rörelsemarginal 6,3% 35,4%  
Nettoresultat 33,4 23,2 44,0%
Resultat per aktie, kronor 0,42 0,32 31,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet 164,5 21,6 661,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER