Bildkälla: Stockfoto

Tietoevry tillkännager ny strategi, upprepar sina finansiella mål

It-konsulten Tietoevry tillkännager en ny strategi som betonar ökat kundvärde och tillväxt genom specialisering. Bolaget upprepar de finansiella mål som aviserades i slutet av 2020.

För att åstadkomma tillväxt genom specialisering tänker bolaget investera i de områden där man ser konkurrensfördelar och hållbar tillväxt. Dessa är cloud native-, data- och mjukvaruerbjudanden och skalbar mjukvaruutveckling, inklusive deras globala expansionsmöjligheter.

Inom området för traditionella applikations- och infrastrukturtjänster kommer partnerskap att vara ett alternativ för att skala upp och driva gemensamma investeringar.

Den nya strategin innebär också att Tietoevry etablerar sex specialiserade affärsenheter med helhetsansvar. Därmed lämnar man den befintliga matris-strukturen. De nya affärsenheterna är; Business Design & Engineering, Health & Care Software, Financial Services Solutions, Industry Software, Enterprise Modernization och Cloud Platform Services.

”Vi tror att denna specialiseringsfokuserade strategi, med sex verksamheter som har ett helhetsansvar, kommer att vara mycket konkurrenskraftig på marknaden. Våra affärsenheter kommer att kunna utforska alternativa sätt att accelerera tillväxt och expansion genom affärsspecifika investeringar, partnerskap och potentiella förvärv. Med strategin kommer vi också att kunna möjliggöra ökat värdeskapandet för våra aktieägare”, kommenterar vd Kimmo Alkio.

Den nya strukturen börjar gälla från och med den 1 januari 2022.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER