Bildkälla: Stockfoto

Tillväxtverket ger besked om möjlighet för bolag som fått stöd att lämna utdelning

Regeringens förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete förväntas träda i kraft den 15 februari 2021. Mot bakgrund av det nya lagförslaget, kommer Tillväxtverket med ytterligare klargörande om vad som gäller för värdeöverföringar fram tills det att den nya lagen träder i kraft.

"Det besked som vi lämnar idag om värdeöverföringar utgår från nuvarande lagstiftning och gäller fram till den 15 februari 2021", skriver Tillväxtverket i ett pressmeddelande på måndagen.

Fram till dess att den föreslagna lagändringen träder i kraft, kontrollerar Tillväxtverket vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

Koncernbidrag kontrolleras i bokslut som inträffar under företagets stödperiod, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Koncernbidrag i bokslut som inträffar före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.

Tillväxtverket gör bedömningen att lämnat koncernbidrag som inte är att betrakta som en värdeöverföring, inte utgör ett hinder för att korttidsstöd ska beviljas.

- Vi välkomnar att regeringen nu tydliggör förutsättningarna för att erhålla korttidsstöd, det kommer att underlätta för såväl företagen som för Tillväxtverket. Vi har medvetet valt att invänta besked om de nya reglerna för att kunna harmonisera vår tillämpning av nu gällande lagstiftning för att kunna ge ett så konsekvent besked som möjligt till företagen, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Den lagreglering gällande vinstutdelning och andra värdeöverföringar som föreslås träda ikraft den 15 februari 2021 innebär att en arbetsgivare inte är stödberättigad om arbetsgivaren under stödperioden, de två månader som följer närmast före stödperioden samt sex månader närmast efter stödperioden verkställer ett beslut om vinstutdelning eller ett sådant beslut fattas av stämman, styrelse eller motsvarande organ under samma period.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER