Bildkälla: Stockfoto

Topright Nordic ansöker om dispens från tidsfrist avseende bud på teckningsoptioner i Chromogenics

Ljusteknikbolaget Topright Nordic vill att Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från sexveckorsfristen avseende dess uppköpserbjudande av teckningsoptioner av serie TO3 i Chromogenics. Det framgår av ett pressmeddelande.

Då bolagets erbjudande bestod av nyemitterade aktier fick man förhålla sig till Prospektförordningen, vilket innebar att en erbjudandehandling i form av prospekt blev inlämnad till Finansinspektionen för granskning.

Finansinspektionens besked tillbaka blev att prospektet behövde kompletteras. Det stod också klart att prospektet inte skulle registreras vid myndigheten den 16 april eftersom FI dras med en ovanligt hög arbetsbelastning.

Mot bakgrund av detta har Topright ansökt om dispens och kommer att kommunicera ett nytt datum för offentliggörande av prospektet när bolaget får en tydligare bild av handläggningsprocessen, uppges det.

Topright Nordic lade fram ett bud på Chromogenics den 3 mars.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER