Bildkälla: Stockfoto

Topright Nordic minskar omsättningen men ökar rörelseresultat

Smart-techbolaget Topright Nordic redovisar minskande omsättning i fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Nettoomsättningen sjönk 57,6 procent till 26,6 miljoner kronor (62,7). Övriga rörelseintäkter var 61,3 miljoner kronor (-17,0) och de totala rörelseintäkterna 88,3 miljoner kronor (44,9).

Rörelseresultatet blev 45,3 miljoner kronor (-37,0), med en rörelsemarginal på 170,3 procent.

Resultatet före skatt var 45,3 miljoner kronor (-39,2).

Resultatet efter skatt blev 45,2 miljoner kronor (-38,1).

Resultat per aktie uppgick till 0,40 kronor (-0,9).

Ingen ordinarie utdelning föreslås (0).

Hisab och Ferm & Perssons företagsrekonstruktioner avslutades i november och ett resultat av detta blev att Topright valde att avyttra Hisab for att minska riskexponeringen inom affärsområdet.

Dotterbolaget TD Light Sweden har också gått i konkurs.

"Vi avslutar fjärde kvartalet med en orderstock om 19 miljoner kronor för de båda afärsområdena Solutions och Energibesparing", skriver bolaget i bokslutet.


Topright Nordic, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning26,662,7-57,6%
Rörelseresultat45,3-37,0
Rörelsemarginal170,3%
Resultat före skatt45,3-39,2
Nettoresultat45,2-38,1
Resultat per aktie, kronor0,40-0,9
Ordinarie årsutdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER