Bildkälla: Stockfoto

Topright Nordic ökar förlusten

Smart-techbolaget Topright Nordic redovisar en mer än halverad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 54,6 procent till 28,1 miljoner kronor (61,9).

"Byggbranschens tuffa inbromsning påverkar HISAB och Ferm & Persson kraftigt och båda bolagen uppvisar svag omsättning under perioden. Men vi ser redan att inflödet av affärer har börjat öka igen, framför allt för HISAB som har flertalet spännande projekt på gång", kommenterar vd Anders Myrbäck.

HISAB och Fem & Persson befinner sig annars i rekonstruktion på grund av akut likviditetskris. Bakomliggande orsaker till det är huvudsakligen kraftiga prisökningar på råmaterial vilket slagit hårt mot bolag i byggbranschen.

"Kostnadsökningen på råmaterial har inte varit möjlig att ta ut från kunderna, vilket i sin tur lett till olönsamma projekt", säger Myrbäck.

Ebita-resultatet blev -13,1 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet blev -16,2 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet efter skatt blev -17,3 miljoner kronor (-4,6), och per aktie -0,30 kronor (-0,14).

Topright Nordic, MkrQ1-2023Q1-2022Förändring
Nettoomsättning28,161,9-54,6%
EBITA-13,10,6
EBITA-marginal1,0%
Rörelseresultat-16,2-2,0
Nettoresultat-17,3-4,6
Resultat per aktie, kronor-0,30-0,14
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER