Bildkälla: Stockfoto

Topright Nordic ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Ljusteknikföretaget Topright Nordic redovisar ökande omsättning men vänder till förlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 14,5 procent till 22,9 miljoner kronor (20,0).

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (3,6).

Resultatet före skatt var -0,4 miljoner kronor (3,4).

Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (2,5).

I rapporten framgår det att bolaget har bekräftade kundorder inom koncernen fram till
rapporteringsdatum på 147,9 miljoner kronor. Stort fokus på försäljning ger ökad tillväxt – koncernens totala offertstock uppgår till 534 miljoner kronor.

Prognostiserad omsättning i koncernen, 12 månader framåt, uppskattas till 210 miljoner kronor.

Topright Nordic, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning22,920,014,5%
Rörelseresultat-1,13,6
Rörelsemarginal18,0%
Resultat före skatt-0,43,4
Nettoresultat-0,32,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER