Bildkälla: Stockfoto

Transiro kallar till årsstämma den 24 april

Aktieägarna i teknikbolaget Transiro kallas till årsstämma måndagen den 24 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Förslaget till val av styrelse är ännu inte klart och kommer presenteras senast två veckor innan stämman.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 760 miljoner och högst 3,04 miljarder aktier.

Stämman föreslås besluta om incitamentsprogram, dels riktat till ledande befattningshavare och anställda samt dels till styrelsen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER