Bildkälla: Stockfoto

Transtemas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i it-infrastrukturbolaget Transtema kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj i Mölndal.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Den består av styrelseordförande Magnus Johansson, vice ordförande Linus Brandt samt styrelseledamöterna Liselotte Hägertz Engstam, Anna Honnér och Ingrid Stenmark.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER