Bildkälla: Stockfoto

Transtemas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i it-infrastrukturbolaget Transtema kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj i Mölndal.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Linus Brandt, Magnus Johansson, Anna Honnér och Ingrid Stenmark, som styrelseledamöter.

Vidare föreslås omval av Magnus Johansson som styrelseordförande och omval av Linus Brandt som vice styrelseordförande.

Liselotte Hägertz Engstam har avböjt omval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER