Bildkälla: Stockfoto

Troax flyttar stämman till 25 juni och utvärderar utdelningsförslaget

Troax flyttar stämman till 25 juni och utvärderar utdelningsförslaget

Maskinskyddsbolaget Troax meddelar att de flyttar bolagsstämman till 25 juni samt att de utvärderar utdelningsförslaget om 0,19 euro. Utdelningsförslaget ligger tills vidare fast.

Troax har vidtagit åtgärder för att säkerställa de anställdas hälsa och säkerhet, och spridningen av coronaviruset har ännu inte orsakat några större störningar av verksamheten, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

"Idag finns myndighetsbeslut fattade vilka innebär att fabrikerna i England och USA kommer att hållas stängda under ett par veckors tid som ett led i att försöka stoppa spridningen av coronaviruset. Situationen utvecklas dock snabbt och bedömningen görs att det finns en risk att utbrottet av coronaviruset kan komma att ha en negativ finansiell påverkan under 2020."

Det tidigare kommunicerade styrelsebeslutet att föreslå stämman en utdelning om 0,19 euro per aktie ligger tills vidare fast.

"Styrelsen utvärderar dock utvecklingen av situationen löpande och utifrån läget vid tidpunkten för stämman kan förslaget komma att ändras."

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER