Bildkälla: Stockfoto

UBS Equity China Opportunity sjönk 6,73 procent i mars - Tal Education missgynnade avkastningen

Fonden UBS Equity China Opportunity minskade 6,73 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,20 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,71 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,89 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Bin Shi.

Sämsta bidragsgivaren under månaden var Tal Education. Aktien föll till följd av potentiella regleringar som skulle hämma marknaden för undervisning på nätet. Shi är dock fortsatt positiv till aktien mot bakgrund av att efterfrågan på undervisningen är hög.

Även Yihai International tyngde utvecklingen under mars. Bolaget presenterade ett resultat som inte levde upp till marknadens förväntningar då reklamutgifterna tyngde resultatet.

Under kvartalets gång valde förvaltaren att köpa aktier i Meituan och Alibaba. Meituan har varit ett av de bolag som gynnats av pandemin där nu värderingen kommit ned. Ökningen i Alibaba gjordes eftersom förvaltaren tycker att aktien har kommit ned för mycket i relation till vilket högkvalitativt bolag det är.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att den pågående rekylen på marknaden troligen är tillfällig. Vidare så är rekylen nyttig då förra året präglades av högt risktagande.

UBS Equity China Opportunity, %mars, 2021
Fond MM, förändring i procent-6,73
Index MM, förändring i procent-6,20
Fond i år, förändring i procent-2,71
Index i år, förändring i procent-0,89
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER