Bildkälla: Stockfoto

Urb-its aktie kollapsar efter storägarens aktieförsäljning - bolaget utvärderar finansieringslösningar

Logistiktjänstebolaget Urb-it har rasat med över 75 procent på onsdagen efter nyheten att ordförande och storägare Lage Jonasson genom sitt ägarbolag sålt aktier för 3,9 miljoner kronor. Urb-it har nu släppt ett pressmeddelande om dess finansiella ställning efter en riktad nyemission som nyligen inbringade 23,3 miljoner kronor.

"Emissionslikviden tillsammans med de medel som bolagets rörelse genererar antas inte vara tillräckliga för att säkra förutsättningarna för bolaget att leverera på sin långsiktiga strategi då rörelsekapitalet kommer att vara förbrukat under fjärde kvartalet", skriver Urb-it.

Vidare framgår att bolaget haft ett starkt momentum under de senaste kvartalen, något som beskrivs visa på en stark efterfrågan på bolagets hållbara tjänst för sista milen-leveranser.

Bolagets styrelse utvärderar därför andra finansieringslösningar för att tillföra rörelsekapital för att kunna fortsätta verksamheten enligt strategin.

När det gäller de senaste dagarnas kraftiga nedgång i aktiekursen skriver Urb-it följande:

"Volatiliteten är såvitt bolaget förstår huvudsakligen en effekt av nyligen genomförd tvångsförsäljning av en del av Lage Jonasons, styrelseordförande i Urb-it, innehav i bolaget".
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER