Bildkälla: Rambleon / Shutterstock.com

USAs inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade mer än väntat i februari

USAs inköpschefsindex för tjänsteindustrin minskade mer än väntat i februari.

Annons

Tjänsteindexet sjönk under februari till 49,4. Marknaden hade väntat ett oförändrat värde på 53,4.

Föregående månads utfall var 53,4.

USAs sammanvägda inköpschefsindex minskade i februari.

Det sammanvägda indexet sjönk under februari till 49,6.

Föregående månads utfall var 53,3.

En siffra över 50 indikerar expansion.

USAfebruari, 2020Konsensusjanuari, 2020
Inköpschefsindex för tjänstesektorn49,453,453,4
Inköpschefsindex sammanvägt49,653,3

Konsensusdata från Bloomberg

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser