Bildkälla: Stockfoto

USAs kapacitetsutnyttjande inom industrin uppgick till 76,8 procent under januari

USAs kapacitetsutnyttjande inom industrin uppgick till 76,8 procent under januari månad, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 76,8.

Annons

Föregående månads utfall reviderades till 77,1 från 77,0.

Ett kapacitetsutnyttjande över 85 procent anses vara inflationsdrivande.

USA, %januari, 2020KonsensusFörändring mot konsensusdecember, 2019Reviderad
Kapacitetsutnyttjande76,876,80,0%77,077,1

Konsensusdata från Bloomberg

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser