Bildkälla: Stockfoto

USAs kapacitetsutnyttjande inom industrin uppgick till 76,8 procent under januari

USAs kapacitetsutnyttjande inom industrin uppgick till 76,8 procent under januari

USAs kapacitetsutnyttjande inom industrin uppgick till 76,8 procent under januari månad, att jämföra med analytikerkonsensus som låg på 76,8.

Föregående månads utfall reviderades till 77,1 från 77,0.

Ett kapacitetsutnyttjande över 85 procent anses vara inflationsdrivande.

USA, % januari, 2020 Konsensus Förändring mot konsensus december, 2019 Reviderad
Kapacitetsutnyttjande 76,8 76,8 0,0% 77,0 77,1

Konsensusdata från Bloomberg

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER