Bildkälla: Stockfoto

Utbildningsbolaget Aprendere Skolor faller 14 procent i premiärhandeln på First North

Utbildningsbolaget Aprendere Skolor började i dag den 28 september att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget noterar både aktier som handlas med kortnamnet APRNDR och teckningsoptioner med kortnamnet APRNDR TO1.

Aprendere är en fristående aktör som via moderbolaget och dotterbolagen bedriver verksamheter inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och HVB-hem med grundskola. Bolaget har för närvarande knappt 900 elever och 240 medarbetare. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län med omnejd.

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission som tecknades till 100,2 procent och blev därmed precis fulltecknad.

Erbjudandet tecknades till totalt 20 miljoner kronor motsvarande en teckningsgrad om 100,2 procent, varav 9,9 miljoner kronor har tecknats av Dividend Sweden i syfte att att dels investera 3,3 miljoner kronor i Aprendere och dels genom kommande utdelning ägarsprida aktier och teckningsoptioner för miljoner kronor 6,6 miljoner kronor i bolaget.

Aprendere tillförs genom erbjudandet 13,4 miljoner kronor kontant och 6,6 miljoner kronor genom kvittning samt före avdrag för emissionskostnader om 1,5 miljoner kronor.

Bolaget emitterade units. Teckningskursen var 16 kronor per unit. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen motsvarar därmed 16 kronor per aktie.

Aktien har hittills i dag handlats till 13,90 kronor som högst betalt och 12 kronor som lägst betalt. Klockan 09.20 var senast betalt 13,54 kronor. Aktier för 151 000 kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 6,25 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 85 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Teckningsoptionen handlas samtidigt till 20 öre senast betalt. Värdet på en unit är därmed 13,74 kronor, vilket är drygt 14 procent lägre än teckningskursen på 16 kronor per unit.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER