Bildkälla: Stockfoto

Väntad nedgång i inköpschefsindexet för tjänstesektorn enligt Almega

Under morgonen kom ny statistik över den svenska ekonomin. Inköpschefsindexet för tjänsteindustrin sjönk till 55,1 i september, från reviderade 58,6 i augusti.

Branschorganisationen Almegas chefsekonom Patrick Joyce har kommenterat nedgången vilken han ser som väntad.

"Nedgången i inköpschefsindexet var mycket väntad. Det är tydligt att aktiviteten i hela näringslivet bromsar in under årets sista kvartal och att tjänsteföretagen ser betydligt dystrare på framtiden nu än de gjorde före sommaren", säger Patrick Joyce.

Nedgången förklaras genom två anledningar enligt Joyce. Den första är en svalare industrikonjunktur som innebär minde efterfrågan. Den andra är att hög inflation leder till försämrad köpkraft.

"Tjänsteföretagen har fortfarande en god orderstock men orderingången är betydligt svagare än i våras. Den svaga kronan bidrar till att priserna på insatsvaror fortsätter att öka och tjänsteföretagen har svårt att kompensera sig för de ökade kostnaderna", enligt Joyce.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER