Bildkälla: Stockfoto

Värmepumpsförsäljningen ökade i Sverige förra året

Försäljningen av värmepumpar i Sverige ökade med 12 procent under fjärde kvartalet. Det bidrog till att försäljningen för helåret steg med 3 procent, enligt siffror från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Utvecklingen var blandad för de olika produktslagen. Exempelvis ökade mest försäljningen av bergvärmepumpar, upp 30 procent i fjärde kvartalet och 10 procent över hela 2022.

Det blev en också positiv försäljning för Luft- och vattenvärmepumpar på 12 respektive 7 procent, medan Frånluftsvärmepumpar noterades för en minskning på -10 procent för både sista kvartalet och 2022.

Den minskade försäljningen av frånluftsvärmepumpar tros vara kopplat till ett minskat bostadsbyggande. Höga energipriser och energiomställningen tros samtidigt ha drivit på försäljningen i de två övriga kategorierna.

Framöver spås efterfrågan på värmepumpar fortsätta öka, givet de höga energipriserna.

"Höga och osäkra energipriser gör att värmepumpar är en bra investering för att sänka sina energikostnader. Om vi tar med i beräkningen att andelen värmepumpar som ersätter äldre värmepumpar ökar så finns det all anledning att tro att efterfrågan fortsätter och ökar", säger Anders Mårtensson, vd för branschorganisationen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER