Bildkälla: Stockfoto

Växande vakansuppgång på Stockholms kontorsmarknad - CityMark Analys

Omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm har dämpats det senaste året
och nettouthyrningen i kvadratmeter har varit negativ. Vakansgraderna har ökat i snabbare takt
under vintern och våren. Det visar CityMark Analys senaste kartläggning

CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Stockholm och andra större städer två gånger om året.

I vårens kartläggning framkommer bland annat att vakansgraden i centrala Stockholm (innanför tullarna) uppgick till 8,9 procent. Det är en markant uppgång sedan höstens mätning (7,5 procent vakansgrad) och över toppnivåerna i samband med finanskrisen 2008-2009.

I Söderort var vakansgraden 10,9 procent, även det en uppgång sedan i höstas (10,5 procent vakansgrad). I Norrort steg vakansgraden till 18,3 procent, en ny toppnotering (i höstas var noteringen 16,9 procent).

Vakansuppgången har varit vidsträckt. I så gott som samtliga områden noteras ökade vakanser.
Uppgången är också tydliga i samtliga segment, både i äldre fastigheter i sämre lägen och i nyare, centrala fastigheter.

- Den tidigare trenden mot att nyare lokaler och centrala lägen gynnats på bekostnad av det
äldre och perifera verkar ha vänt något den senaste tiden. Vakanserna har ökat minst lika
snabbt innanför tullarna som utanför och uppgången har varit något mer uttalad i det yngre
beståndet än i det äldre, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER