Bildkälla: Stockfoto

’Vi har inte ställt oss i vägen för någon utdelningssänkning’ – Lannebo småbolag

På onsdagen höll förvaltarna för Lannebo Småbolag, Johan Ståhl och Hjalmar Ek ett webbseminarium när de uppdaterade om marknadsläget och sin syn på det.

Annons

Johan menar att ingen kan veta hur djup denna nedgång blir och att det är avhängigt på hur länge smittspridningen och dess effekter pågår. Det är frågor som den finansiella marknaden ställer sig och gör den såpass instabil.

Än så länge verkar dock tillverkningsindustrin hålla upp bra. Detta gäller främst mindre tillverkande bolag, som oftare inte har lika avancerade leveranskedjor. De håller upp ganska väl, men han tror ändå att detta givetvis kommer förändras framöver. Bolag med svaga balansräkningar är de stora förlorarna i denna kris.

Hjalmar kommenterade de faktum att fonden backat mer än sitt jämförelseindex under fallet i mars. Fonden har innehav som normalt sett fungerat defensivt i dåliga tider, men denna krisen är annorlunda hittills och därför är också kursreaktionerna det. Han lyfter fondens största innehav Huhtamäki. Bolaget tillverkar en rad olika produkter inom området förpackningar med engångsmuggar, äggkartonger och take-awaylådor som exempel. Efterfrågan har minskat, men förvaltarna ser glatt på hur efterfrågan snabbt ökade upp igen i Kina efter att man haft delar av samhället nedstängt.

"vi har inte ställt oss i vägen för någon utdelningssänkning"

Det kommenterar Hjalmar Ek. Budskapet till portföljbolagen i fonden är att det kan vara olämpligt att höja styrelsearvoden om det går sämre och man använder sig av permittering eller andra åtgärder. Det samma gäller med utdelningar, man har varit positiv till att slopa utdelningar.

"Jag tycker det är bra att bolagen är försiktiga"

Här menar Johan också att en slopad utdelning skulle kunna bidra till en större kassa att agera med om intressanta uppköpskandidater kommer. Han understryker också att det inte är något som hindrar att ha en extrastämma till hösten för bolagen.

Man har bibehållit god likviditet i fonden för att kunna ha utrymme att agera. Man menar också att man historiskt har belönats för att ta risk i sådana här tider. Om man fångar de fina bolagen.

Securitas tror förvaltarna inte ligger dåligt till och tror inte att efterfrågan på deras tjänster kommer minska i stor utsträckning eftersom att bevakning är något av det sista man skär ner på.

Huhtamäki, Securitas, Trelleborg är i den ordningen största innehaven i fonden.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser