Bildkälla: Stockfoto

Vicore Pharma tar in 500 miljoner kronor genom riktad nyemission

Läkemedelsbolaget Vicore Pharma kommer ta in 500 miljoner kronor före kostnader genom en riktad nyemission, framgår det av ett pressmeddelande.

Teckningskursen blev 16,75 kronor och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Cirka 29,87 miljoner aktier emitterades och kommer medföra en utspädning om runt 26,7 procent av antalet aktier och röster i Vicore.

Vicores aktie är noterad på Small Cap i Stockholm och stängde igår vid 16,96 kronor.

"Finansieringsrundan stärker vår finansiella ställning ytterligare och gör det möjligt för oss att accelerera utvecklingen av vår kliniska pipeline, och säkrar finansieringen för fas 2b studien “ANDAS”, vilken har utformats för att vara representativ för en pivotal studie", säger Carl-Johan Dalsgaard, vd för Vicore.

Emissionen blev övertecknad. Bland investerare deltog Orbimed, Suvretta Capital Management, LLC, HBM Healthcare Investments, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Swedbank Robur Fonder och SEB Investment Management.

Emissionen kommer även med lock-up åtaganden för bolag och vissa aktieägare. Bolaget kommer inte emittera några nya aktier inom 180 kalenderdagar från likviddagen. Styrelsemedlemmar, aktieägande ledande befattningshavare och ägaren Healtcap VII kommer inte sälja aktier inom 90 kalenderdagar från likviddagen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER