Bildkälla: Stockfoto

Villkoren i Starbreeze nyemission blir 1:1 till teckningskursen 69 öre per aktie

Spelutvecklingsbolaget Starbreeze aviserade den 30 juni att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 250 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen har nu fastställt villkoren i nyemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaltillskottet ska användas för att stärka balansräkningen och för operativa syften, vilket möjliggör för bolaget att fullt ut fokusera på den fortsatta utvecklingen av Payday 3 och möjliggöra för bolaget att fullgöra sina skyldigheter gentemot sina borgenärer i enlighet med rekonstruktionsplanen och det offentliga ackordet. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 13 augusti.

Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 69 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 18 augusti och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 19 augusti. Teckningstiden löper från 24 augusti till 7 september och handel med teckningsrätter sker den 24 augusti till 3 september.

Nyemissionen är fullt ut garanterad av storägarna Swedbank Robur, Första AP-fonden, Digital Bros och Fjärde AP-fonden samt av ett konsortium av garanter som utgörs av institutionella och privata professionella investerare.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER