Bildkälla: Stockfoto

Vitec har genomfört tilldelning av personalkonvertibler och teckningsoptioner

Programvarubolaget Vitec Softwares årsstämma den 23 juni beslutade att genomföra ett konvertibelprogram 2020-2023 för samtliga medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
Teckning och tilldelning av personalkonvertiblerna har nu avslutats. Det totala teckningsbeloppet blev 13,5 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lånet kan konverteras till aktier under perioden 1-30 september 2023 till en kurs om 333 kronor per aktie.

Årsstämman fattade även beslut om ett delägarprogram genom teckningsoptioner. Programmet riktar sig till 40 personer i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Bolaget har tecknat samtliga 400 000 av de emitterade teckningsoptionerna av vilka 251 000 därefter överlåtits till ledande befattningshavare i koncernen på marknadsvillkor.

Teckningsoptionerna berättigar innehavaren att teckna en aktie och kan nyttjas under perioden 1-15 september 2023 till en kurs om 333 kronor per aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER