Bildkälla: Stockfoto

Volvo är fortfarande underskattad och undervärderad - Ålandsbanken

Fordonstillverkaren Volvo är fortfarande underskattad och undervärderad. Det skriver
Ålandsbanken i en morgonkommentar på torsdagen.

Ålandsbanken upprepar sin positiva syn på Volvoaktien efter en genomgång av prognosmodellen inför delårsrapporten för det första kvartalet. Kortsiktigt möter Volvo motvind i form av komponentbrist, vilket kommer att pressa lönsamheten de närmaste kvartalen. Situationen är inte unik för Volvo och Ålandsbanken ser en återhämtning i lönsamheten från tredje kvartalet och framåt.

Efterfrågan på Volvos produkter är av allt att döma mycket god, med hög orderingång för industrin både i Nordamerika, Latinamerika och Europa. Volvo slutförde den 1 april avyttringen av UD Trucks till Isuzu, vilket ökat nettokassan med 19 miljarder kronor.

Volvos värdering är attraktiv och balansräkningen är extremt stark, anser banken. Företagsvärdet i relation till rörelseresultatet är 8,0 till 8,5 gånger vinstprognoserna för 2022 och 203 vilket är ungefär 50 procent av nivån för Sandvik och 65 procent av Trelleborgs värdering, bolag med likvärdig cyklikalitet.

"Vår värderingsmodell indikerar ett långsiktigt värde väl över 300 kronor per aktie", skriver Ålandsbanken.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER