Bildkälla: Stockfoto

Vultus ökar rörelseförlusten - har skapat förutsättningar för 'värdehöjande aktiviteter'

Jordbruksteknikbolaget Vultus redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

"Vi fortsätter att bevisa plattformens användbarhet genom framgångsrika fältstudier. Stort fokus under kvartalet har varit att utveckla plattformen för att kunna möta en ökad mängd användare och framtida skalbarhet", skriver Per Karlsson i inledningen av sitt vd-ord.

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet före och efter skatt var också -2,0 miljoner kronor (-1,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,448 kronor (-0,376).

Likvida medel uppgick till 4,1 miljoner kronor (0,4).

Vultus tar nu nästa steg i sin plattformsutveckling som innebär en uppgradering i användarhantering, vilken beräknas vara klar under innevarande kvartal. Bolaget erbjuder analys av markförhållanden och grödans utveckling under hela växtfasen.

"Den pågående prisökningen tillsammans med viktiga hållbarhetsmål inom jordbruket gör oss övertygade om precisionsjordbrukets betydelse för framtidens jordbruk. Under årets första tre kvartal har vi skapat oss förutsättningar för flera värdehöjande aktiviteter", uppger Karlsson.

Vultus, MkrQ3-2022Q3-2021
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-2,0-1,0
Resultat före skatt-2,0-1,0
Nettoresultat-2,0-1,0
Resultat per aktie, kronor-0,448-0,376
Likvida medel4,10,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER