Bildkälla: Stockfoto

Waystream ökar omsättning men minskar rörelseresultat under andra kvartalet

Teknikbolaget Waystream redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade rörelsevinsten.

"Under andra kvartalet har vi, precis som under första kvartalet, haft en stor efterfrågan på våra produkter och fortsatt vinna flertalet nya kunder. Resultatet är att vi under dessa 6 månader 2022 har vunnit fler nya kunder än vad vi lyckades med under hela 2021", inleder Fredrik Lundberg sitt vd-ord.

Omsättningen steg 10,7 procent till 28,9 miljoner kronor (26,1).

Bruttovinsten blev 20,4 miljoner kronor (28,3), med en bruttomarginal på 70,6 procent (108,4).

Ebitda-resultatet blev 6,8 miljoner kronor (7,7), med en ebitda-marginal på 23,5 procent (29,5).

Rörelseresultatet blev 5,3 miljoner kronor (6,3), med en rörelsemarginal på 18,3 procent (24,1).

Både omsättningstillväxten och rörelseresultatet är en effekt av bolagets pågående satsningar på försäljning.

Resultatet före skatt var också 5,3 miljoner kronor (6,2).

Resultatet efter skatt blev 4,2 miljoner kronor (4,9). Resultat per aktie hamnade på 0,52 kronor (0,61), vilket innebär en minskning med 14,8 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -11,5 miljoner kronor (5,2).

"I Sverige har vi fått förtroendet från nio nya stadsnät, i Tyskland och Österrike har vi vunnit ett antal nya kunder samtidigt som våra befintliga kunder fortsätter att ha förtroende för oss och våra produkter. /.../ Att få förtroende från nya kunder i Centraleuropa är väldigt viktigt för vår långsiktiga tillväxt. Det tar tid att vinna kunder på nya marknader, där vi inte är lika kända. Detta är något vi har med i våra planer och beräkningar och vi är beredda på att göra det jobb som krävs", skriver Lundberg vidare.

"Vi har fortsatt en rekordstor orderstock och vår förhoppning är att vi under andra halvåret 2022 och under första halvåret 2023 med den ökade produktionstakten kan möta våra kunders önskemål och leverera ut fler accesswitchar till den väntande marknaden", avslutar Waystream-chefen sitt vd-ord.

Waystream, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning28,926,110,7%
Bruttoresultat20,428,3-27,9%
Bruttomarginal70,6%108,4%
EBITDA6,87,7-11,7%
EBITDA-marginal23,5%29,5%
Rörelseresultat5,36,3-15,9%
Rörelsemarginal18,3%24,1%
Resultat före skatt5,36,2-14,5%
Nettoresultat4,24,9-14,3%
Resultat per aktie, kronor0,520,61-14,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet-11,55,2
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER