Bildkälla: Stockfoto

White Fleet - Finserve Global Esports Fund minskade 7,72 procent i april - tungt första kvartal för gaming

Fonden White Fleet - Finserve Global Esports Fund minskade 7,72 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,00 procent och är därmed bättre än index som har minskat 16,91 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Inge Heydorn.

Initialt skriver förvaltaren teknikrapporterna i april levererade goda resultat där marknaden varit mer förlåtande mot svaghet.

Vidare skriver Heydorn att man är optimistisk gällande Semicapital-utrustningsnamnen. Enligt KLA kommer branschen att växa med 20 procent i år. Förvaltaren menar däremot att man troligtvis kommer se en stark tillväxt åtminstone fram till år 2025.

"Aktier i sociala medier studsar på resultaten, men de underliggande trenderna är inte bra och vi har ytterligare förändringar på gång så som exmpelvis fingerprinting. Vi tror vidare att konsumenterna har backat något i utgifterna givet högre energipriser och effekterna av högre räntor under andra kvartalet. Vi har dock inte sett någon nedgång i företagens IT-utgifter. Företaget uppgav att de inte har sett några tecken på en långsammare efterfrågan, inte ens i Europa. Vi fortsätter att se en tuff miljö under 2022 och början av 2023", skriver förvaltaren.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att gaming gått svagt under det första kvartalet. Under mars 2022 minskade konsumenternas utgifter för hårdvara, innehåll och tillbehör till videospel med 15 procent i USA.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Microsoft, Nvidia och Sea med portföljvikter om 6,5, 6,2 respektive 5,7 procent.

Gällande den geografiska fördelningen var 66 procent av fondens portfölj allokerad mot USA, följt av Asien och Europa med portföljexponeringar om 23 respektive 11 procent.

White Fleet - Finserve Global Esports Fund, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-7,72
Fond i år, förändring i procent-14,00
Index i år, förändring i procent-16,91
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER