Bildkälla: Stockfoto

Wntresearch vill genomföra företrädesemission av units på 56 miljoner kronor

Forskningsbolaget Wntresearch avser att genomföra en företrädesemission av units på cirka 56 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är att två befintliga aktier berättigar till teckning av en unit, som består av fyra aktier, samt en teckningsoption av serie TO7 respektive TO8. Teckningskursen är satt till 0,28 kronor per unit.

Teckningsperioden kommer att pågå mellan 15-29 januari.

Utspädningseffekten från emissionen är cirka 66,7 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Emissionen är garanterad till cirka 50 procent, varav 8 procent genom teckningsförbindelser och 42 procent genom erhållna garantiåtaganden.

För att emissionen ska kunna genomföras måste den godkännas av en extrastämma, som ska hållas den 22 december.

Enligt Wntresearch kommer emissionen i huvudsak att finansiera den pågående fas 2-studien Neofox, samt finansiera fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling och intensifierad affärsutveckling.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER