I SAMARBETE MED XPECUNIA NORDIC AB
Bildkälla: Stockfoto

Xpecunia - förnyelsebar energi utgör grund för nästa generations kryptobolag

Xpecunia - förnyelsebar energi utgör grund för nästa generations kryptobolag

Sedan starten 2016 har Xpecunia vuxit från testmiljö till ett validerat tekniskt och ekonomiskt proof of concept under 2017. Idag drivs en fungerande verksamhet med en mycket skalbar affärsmodell som nu industrialiseras.

Xpecunia initierades 2016 som ett resultat av att grundaren Daniel Moström tidigt investerat i solceller och börjat fundera över hur man kunde använda överskottsenergin soliga dagar. Att sälja tillbaka till elbolaget gav inte tillräckligt betalt och om en större mängd el producerades krävdes licens för att driva officiellt elbolag.

Daniel, som sedan tidigt 1980-tal varit intresserad av datorer, matematik och teknik, hade börjat intressera sig för kryptovalutor några år tidigare och såg nu möjligheten att använda överbliven solcellsenergi för att bryta kryptovalutor och växla mot SEK på öppna marknaden. Växelkursen mellan t.ex. Bitcoin och SEK varierar extremt mycket hela tiden. Det blir hela tiden matematiskt svårare att utvinna kryptovalutor och vid varje givet tillfälle kan man räkna ut i vilken miningpool och till vilken kryptovaluta datorkraften bör sättas in för att skapa högst avkastning.

Detta innebar avancerad matematik och Daniel började utveckla en algoritm för att i realtid optimera detta. Resultatet lät inte vänta på sig. Redan 2016 genererade testanläggningen 45 USD per dygn och under kommande år stabiliserade sig dygnavkastningen på en korg av ca 20 krytovalutor stabilt mellan 30 och 55 USD per dygn. Kostnaderna består till 99 procent av elektricitet samt av avskrivningar på solceller och datorerna som används för avancerade beräkningar. Bruttomarginalen är därmed väldigt hög. Någonstans här föddes iden att bolagisera verksamheten, ta in riskkapital och skala upp verksamheten till industriell nivå. Att Daniel är en bevisad entreprenör gjorde beslutet enklare.

– Skapandet av kryptovalutor har hitintills varit en form av arbitrage av elektricitet. Nu förändrar vi ekvationen helt. Xpecunia har en lösning som eliminerar miljöproblemet, sänker elkostnaden radikalt och dramatiskt höjer lönsamheten, säger Daniel Moström, VD på Xpecunia.

– Vi förändrar ekvationen genom att införa helt och hållet förnybar el som tillverkningsresurs. I dagsläget har vi en 20 000 watt solcellsanläggning som vi hyr och där vi driver vår tillverknings-utrustning. Det innebär att så länge arbitraget att skapa kryptovaluta överstiger den intäkt man kan få som alternativ vilket är att sälja elen till elbolagen gör vi detta. Vi är redan idag kassaflödespositva, fortsätter Moström.

AI och grön energi - grunden till andra generationens kryptomining

Utvinning av kryptovalutor startade redan på mitten av 2000 talet men fick en enorm tillväxt när Bitcoin lanserades offentligt 2009. Detta var dom första storskaliga försöken att utvinna krypto.

Kryptobolagen har lärt sig mycket sedan dess och nu är den andra generationens krytominers på väg ut. Dessa är utrustade med miljövänlig el, AI-intelligens som optimerar utvinningen i realtid, och mycket kraftfullare miningdatorer, till en bråkdel av priset.

Ett fintechstartup med hög lönsamhet står inför uppskalningsfas

Bolaget har sedan 2016 drivit ett pilotprojekt med tre stycken större testriggar för utvinning av kryptovalutor kopplat till en solcellsanläggning om 20 000 watt. Detta testriggar har under perioden producerat en korg av kryptovalutor.

Med hjälp av en egenutvecklad AI (artificiell intelligens) som programmerats att varje givet tillfälle välja att producera den mest lönsamma kryptovalutan i den mest lönsamma mining poolen har anläggningen genererat en bruttomarginal på 60–80% och nettomarginal på över 55 procent.

– Bolaget erbjuder säkerheten och tryggheten av ett elbolag i form av miljövänliga kassaflöden från solcellsfarmar, och samtidigt får behåller man uppsidan av exponeringen mot den ytterst lönsamma brytningen av kryptovalutor. Skulle exempelvis kryptovalutor förbjudas helt i samhället, har man fortfarande kvar solcellsparkerna och får en fin löpande avkastning i många år framöver, fortsätter VD Daniel Moström.

Bolaget söker investerare

Bolaget genomför en riktad kapitalanskaffning från utvalda privata placerare (genom s.k. private placement) där man tar in tillväxtkapital för att skala upp verksamheten stegvis. Investerare har möjlighet att bli delägare tidigt i nästa generations kryptobolag som dessutom är miljövänligt och erbjuder säkerheten av att även investera i kassaflödesgenererande solceller.

Läs mer på bolagets hemsida

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Xpecunia Nordic AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER