I samarbete med Xpecunia Nordic AB

Xpecunia – Obligationsemisson löper för greentech kryptobolag

Xpecunia Nordic AB (publ) är ett greentech bolag som utvinner kryptovalutor med hjälp av förnyelsebar energi. Med sin AI modell Dynamics anpassar bolaget sig kontinuerligt till den volatila och snabbföränderliga utvecklingen för att optimera tillverkningen.

Xpecunia genomför en obligationsemission under februari 2020. Räntan är 10% och beloppet 14 Mkr. Tecknas via ManGold.se och Göteborgs Corporate Finance. 100% Säkerställd.

7 SKÄL ATT TECKNA OBLIGATIONEN I GREENTECH XPECUNIA

  • Xpecunia har positivt kassaflöde och kan balansera detta mot ökad tillväxt, finansiell stabilititetsportfölj och ersättningsinvesteringar vilket ger en bra riskspridning. Intjäningsförmågan är uthållig mot prisfluktuationer vilket är en unik styrka.
  • Xpecunia följer en defensiv exponering mot risker i den volatila kryptomarknaden. Utvunna kryptovalutor omvandlas omgående till FIAT-valutor och AI modellen Dynamics har utvecklats för att säkerställa en kontinuerligt optimal placering på marknaden. 
  • Under 2019 ökar omsättningen i Xpecunia med över 1000 procent till 1,6 MKR (0,1 MKR) och rörelseresultatet är stabilt positivt.
  • Produktionsanläggningen Claynest har sedan starten 2019 en mycket bra beläggning och bidrar positivt till resultatet och kassaflöde då de kommande siterna ännu är i sin linda. 
  • En tydlig och variabel kostnadsbild kopplat med beprövad lönsamhet har Xpecunia goda förutsättningar att skala upp. 
  • 100% Säkerställd säkerhet därTaptum AB bidrar med över 50 procent av säkerhetsmassan bakom detta obligationserbjudande. Under 2019 omsatte Taptum AB över 2,5 miljarder kronor. 
  • Investerare som tecknar obligationer får förtur till Xpecunias planerade IPO (valfritt)

Information

Typ av värdepapper:  Ränteobligation
Teckningskurs: (nominellt belopp per obligation): 10.000 SEK. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod: 27 januari – 20 februari 2020
Emissionsdag: 1 mars 2020
Årlig ränta: 10 procent
Löptid: 5 år, återbetalningsdatum: 1 mars 2025
Lånebelopp: 14 000 000 SEK
Utbetalning av ränta: Kvartalsbasis (administreras av Euroclear)
Notering av obligationer: Förestående obligationer är inte föremål för notering.
Säkerhetsställan: 100% via Garantier och Företagsinteckning
Tecknas via  ManGold Fondkommission och hemsidan xpecunia.com

Finansiell rådgivare: GCF - Göteborgs Corporate Finance
Legal Rådgivare: PS Juridik , Göteborg för Due Dilligence, MAQS Advokatbyrå Gäteborg för Obligationsvillkor, Walthon Advokater, Stockholm för företagsinteckningsbevakning

Memorandum: på hemsidan xpecunia.com

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Xpecunia Nordic AB. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser