Bildkälla: Stockfoto

Ytrade Group: Stärkt position inom cirkulärt mode - Carlsquare

Ytrade (bolaget), som driver marknadsplatsen Yaytrade.com, meddelade i onsdags (12 januari 2022) om att ett bindande avtal om att förvärva samtliga aktier i RE/WAY ingåtts. Det är Ytrades första förvärv i förvärvsstrategin och är således en viktig milstolpe. RE/WAY är en marknadsplats där second hand-mode och accessoarer från lyxvarumärken som Cartier, Chanel, Prada och Rolex förmedlas. RE/WAY köper även in produkter med hög efterfrågan med hög sannolikhet till snabb återförsäljning till god bruttomarginal.

I dag har RE/WAY begränsade intäkter. Men som framgår av pressmeddelandet väntas RE/WAY omsätta 4,8 miljoner kronor under 2022 till ett EBITDA-resultat på en miljon kronor. Givet den fas som RE/WAY befinner sig i, vilken innefattar osäkerhet, är strukturen på affären anpassad därefter: 2,4 miljoner kronor betalas i form av nyemitterade aktier i Ytrade vid tillträde. De nya aktierna emitteras till 2,95 kronor, vilket motsvarande en premie på 25 procent från VWAP 14 dagar vid prissättningstillfället. En earnout-komponent om totalt 9,9 miljoner kronor betalas i aktier under 2022-2024 givet att RE/WAY lever upp till uppsatta EBITDA-mål.

Vi tycker att förvärvet är mycket intressant av flera anledningar. Dels stärker det Ytrades position på marknaden för cirkulärt mode, dels är det genomsnittliga försäljningsvärdet på RE/WAY sannolikt högt. Det möjliggör i sin tur för RE/WAY att behålla en stor peng vid varje försäljningstillfälle, vilket i sin tur förbättrar enhetsekonomin och medför goda förutsättningar för bra lönsamhet över tid.

I samband med förvärvet lät Ytrade meddela om att en riktad nyemission genomförs till en kurs om 2,31 kronor per nyemitterad aktie. Denna stärker bolagets kassa med 10,6 miljoner kronor före relaterade kostnader. Likviden kommer användas för att finansiera verksamheten i RE/WAY som nu skall börja ta en mer betydande plats på marknaden.

Ökad potential
I vår senaste analysuppdatering från den 23 november 2021 framgår att vi räknar med att Ytrade genererar ett bruttoresultat på 12,3 miljoner kronor (och en redovisad nettoomsättning/GMV på 36,4 miljoner kronor). Kan RE/WAY addera ytterligare 4,8 miljoner kronor till gruppens totala bruttoresultat under 2022 medför det en uppvärdering, allt annat lika. Läs den senaste analysuppdateringen här, där vi beräknar ett motiverat värde på 5,0 kronor, före förvärvet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER