Bildkälla: Stockfoto

Zenergy flerdubblar intäkterna samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet

Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar en flerdubbling av intäkterna samtidigt som förlusten steg i tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg kraftigt procent till 47,0 miljoner kronor (2,7).

Rörelseresultatet blev -14,0 miljoner kronor (-3,6).

Resultatet före skatt var -14,0 miljoner kronor (-3,7).

Resultatet efter skatt blev -14,1 miljoner kronor (-3,7). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,02).

- Tredje kvartalets ekonomiska rapport visar en kraftigt ökad omsättning men fortsatt negativt
resultat. Detta beror bland annat på att vi slutlevererat ett antal projekt men också haft störningar i produktionen och högre kostnader än väntat i projekten. Under det tredje kvartalet har vi färdigställt projekten Mörtnäs, Malajen samt byggt och renoverat ett antal bodar, kommenterar tillförordnad vd Dick Jagdell i delårsrapporten.

- Vi har nu även påbörjat arbetet med att göra våra processer i fabriken effektivare. Vi fortsätter
därmed vårt arbete med att effektivisera processer enligt vårt industriella sätt att bygga moduler. Vi har erhållit många lärdomar från de projekt som vi har byggt under året, vilket gör att framtida projekt kommer att kunna produceras mycket effektivare och med lönsamhet. Vi har även förändrat vissa konstruktioner och materialval för att bli flexiblare framöver. Dessa förändringar inför vi omgående för de närmaste projekten, fortsätter Dick Jagdell.

Zenergy, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning47,02,71 640,7%
Rörelseresultat-14,0-3,6
Resultat före skatt-14,0-3,7
Nettoresultat-14,1-3,7
Resultat per aktie, kronor-0,06-0,02
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER