Bildkälla: Stockfoto

Zenergy föreslår emission med villkor att pågående rekonstruktion avslutas

Zenergy föreslår emission med villkor att pågående rekonstruktion avslutas

Modulbostadsbolaget Zenergy föreslår att bolaget tar in kapital genom en emission till bland annat nya huvudägare. Detta villkorat att den pågående rekonstruktionen avslutas genom att offentligt ackord om 50 procent uppnås, enligt ett pressmeddelande.

Styrelsen i Zenergy föreslår en företrädesemission om 25,8 miljoner kronor med villkor 2:1 till kursen 25 öre. Företrädesemissionen är säkerställd till 20 miljoner kronor eller 80 procent genom garantiåtaganden.

Samtidigt föreslår man stämman att ta beslut om två riktade emissioner om 8 miljoner kronor vardera till nya tilltänkta ägare inom Hökerum Bygg AB-koncernen och Stjärnporten AB, till en kurs om 25 öre 8.500.000 A-aktier och 23.500.000 B-aktier innebärande att dessa båda efter fullt tecknade och genomförda emissioner kommer att inneha vardera 29,2 procent av rösterna och 14,6 procent av kapitalet.

Samtliga emissioner avses genomföras samtidigt. Hökerum Bygg företräds av ägare Fredrik Ståhl och Stjärnporten företräds av Peter Stråhle som för övrigt är befintlig och betydande kund till Zenergy i dag.

"För att uppnå resultatet av denna kedjereaktion med flera parter är det av yttersta vikt att rekonstruktionen kan avslutas framgångsrikt för Zenergy med genomfört offentligt ackord om 50 procent", skriver bolaget.

Emissionen kräver godkännande vid årsstämman den 6 maj.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER