Bildkälla: Stockfoto

Zenergy genomför företrädesemission på 48,8 miljoner kronor

Zenergy genomför företrädesemission på 48,8 miljoner kronor

Modulbostadsbolaget Zenergy genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget kommer vid full teckning att tillföras 48,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman den 7 maj att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,50 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 30 maj och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 31 maj. Teckningstiden löper från 4 juni till 18 juni och handel med teckningsrätter sker den 4 juni till 14 juni.

Nyemissionen är säkerställd upp till 27,1 miljoner kronor, motsvarande 55 procent av nyemissionen, genom garantiåtaganden på 25 miljoner kronor och teckningsförbindelser om 2,1 miljoner kronor. Ersättning för garantiåtagande utgår med 10 procent kontant alternativt om utrymme finnes i emissionen kan ersättning utgå i form av aktier och uppgår då till 12 procent som då kvittas. För teckningsförbindelse utgår ingen ersättning.

Likviden från nyemissionerna är avsedd att användas till främst i produkter för leasingmarknaden samt investeringar i förädlingsprojekt samt egenägda bostäder och skolor för uthyrning. Kapitaltillskottet ska också användas för att klara den kommande bedömda expansionen som föreligger för Zenergy och dess produkter.

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Zenergy i nyemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER