Bildkälla: Stockfoto

Zenergy mer än fördubblade förlusten i Q2 - kraftigt ökad omsättning

Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar en betydligt högre omsättning i andra kvartalet, men också en mer än fördubbling av förlusten jämfört med året innan.

Omsättningen steg till 27,8 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -7,4 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet före skatt var -7,5 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet efter skatt blev -7,6 miljoner kronor (-3,2), och per aktie -0,03 kronor (-0,01).

"Vi har en bra situation med nya order som vi nyligen har tagit kombinerat med en del byggmoduler. Offertstocken ser också väldigt bra ut med många starka anbud där jag har förhoppningar om positiva besked och avtal under våren. För tillfället är det en stor konkurrensfördel att kunna erbjuda leverans under hösten och inledningen av 2022, vilket vi kan tillgodose tack vare vår industriella och snabba byggmetod", säger tillförordnade vd Dick Jagdell och fortsätter.

"Därmed har jag en mycket positiv känsla av att vi snart kan belägga vår produktion för fullt under en längre period. Det är också då vi kan vända till ett positivt resultat och fortsätta att utveckla företaget ännu mer".

Zenergy, MkrQ2-2021Q2-2020
Nettoomsättning27,80,3
Rörelseresultat-7,4-3,0
Resultat före skatt-7,5-3,1
Nettoresultat-7,6-3,2
Resultat per aktie, kronor-0,03-0,01
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER