Bildkälla: Stockfoto

Zenergy minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg till 38,5 miljoner kronor (2,8).

Rörelseresultatet blev -6,2 miljoner kronor (-4,2).

Resultatet före skatt var -6,2 miljoner kronor (-4,3).

Resultatet efter skatt blev -4,3 miljoner kronor (-4,3).

Ingen utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,1 miljoner kronor (-3,7).

Likvida medel uppgick till 13,9 miljoner kronor (22,6).

"Fjärde kvartalet blev en tuff period för vår organisation. Vi startade både projektering och produktion av flerbostadshus och enfamiljshus. Gotlandsprojektet gav inte kalkylerad vinst främst på grund av förseningsvite. Vi har också arbetet med att bygga upp organisationen med behövlig kompetens", säger vd Urban Stenevi i en kommentar.


Zenergy, MkrQ4-2020Q4-2019
Nettoomsättning38,52,8
Rörelseresultat-6,2-4,2
Resultat före skatt-6,2-4,3
Nettoresultat-4,3-4,3
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,1-3,7
Likvida medel13,922,6
Utdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER