Bildkälla: Stockfoto

Zenergy möblerar om i styrelsen

Aktieägarna i modulbostadsbolaget Zenergy kallas till extra bolagsstämma tisdag den 26 oktober. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Aktieägarna Fredrik Ståhl och Stjärnporten föreslår gemensamt att Peter Stråhle och Fredrik Ståhl ska entledigas som styrelseledamöter och att Marcus Gustafsson och Dick Jagdell utses till nya styrelseledamöter i dess ställe.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER