Bildkälla: Stockfoto

Zenergy rapporterar förlust i tredje kvartalet, positivt orderläge inför Q4 och 2021

Modulbostadsbolaget Zenergy vänder till förlust i det tredje kvartalet trots att omsättningen blev högre jämfört med fjolårsperioden.

Omsättningen uppgick till 2,7 miljoner kronor (1,2).

Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (4,7).

Resultatet både före och efter skatt var -3,7 miljoner kronor (4,3). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (0,02).

Likvida medel uppgick till 16,3 miljoner kronor (27,3).

"Orderläget ser mycket positivt ut inför årets sista kvartal och 2021. Vi har under perioden tecknat bindande avtal för ett stort radhusprojekt i Nacka där vi har jobbat med projektering och framtagande av alla bygghandlingar inför produktionsstart", säger vd Urban Stenevi.

Avtalet i Nacka är värt cirka 23 miljoner kronor och levereras under fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet 2021.

"Ett annat spännande projekt är vårt avtal med Defigo inom villasegmentet, och här har vi tillverkat och levererat den första villan till byggplats under perioden", säger Stenevi och tillägger att den andra villan levererats under november med fler att följa.

Zenergy, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning2,71,2125,0%
Rörelseresultat-3,64,7
Rörelsemarginal391,7%
Resultat före skatt-3,74,3
Nettoresultat-3,74,3
Resultat per aktie, kronor-0,020,02
Likvida medel16,327,3-40,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER