Bildkälla: Stockfoto

Zenergy rapporterar högre förlust för Q1

Modulbostadsbolaget Zenergy redovisar en minskad omsättning och ökad förlust under första kvartalet, jämfört med fjolåret.

Omsättningen minskade till 0,2 miljoner kronor (1,7).

Rörelseresultatet blev -6,3 miljoner kronor (-4,4).

Resultatet före skatt var -6,4 miljoner kronor (-4,5).

Resultatet efter skatt blev -6,4 miljoner kronor (-4,5), och per aktie -0,03 kronor (-0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,4 miljoner kronor (-11,7).

Likvida medel uppgick till 8,2 miljoner kronor (13,3).

"Första kvartalets ekonomiska rapport visar inte en rättvisande bild av vår prestation då vi har haft mer än fullt upp med våra projekt. Detta beror på att vi måste stänga varje projekt innan det hamnar fullt ut i resultatet. För att få en jämnare spridning planerar vi för att växla över till succesiv vinstavräkning till kommande årsskifte", säger vd Urban Stenevi i en kommentar.

Zenergy, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning0,21,7-88,2%
Rörelseresultat-6,3-4,4
Resultat före skatt-6,4-4,5
Nettoresultat-6,4-4,5
Resultat per aktie, kronor-0,03-0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet-5,4-11,7
Likvida medel8,213,3-38,3%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER